ด้านการควบคุมคุณภาพ บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และก็ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบงานมีความกระชับ มีความรวดเร็วและ และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งระบบคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพที่ว่านี้ ท่านสามารถเข้าใจได้โดยง่ายตาม Quality Management System
(ดูผังประกอบ)

    เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการวัดและตรวจสอบชิ้นงาน ทางบริษัทได้จัดให้มี CNC CMM. ทำให้ลูกค้าเพิ่มความเชื่อมั่นในการวัดและตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ CNC CMM. ยังสามารถใช้ ตรวจสอบขนาดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ใหม่ ทำให้การรับรองแม่พิมพ์ใหม่มีผลถูกต้องมากกว่าการวัดเดิม

    นอกจาก CNC CMM. แล้วทางบริษัทยังได้ตระหนักถึงการวัดผลด้านสีของชิ้นงาน ซึ่งเดิมใช้สายตาและการเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงาน มาเป็นการใช้เครื่องวัดสีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เป็นมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไปของโรงงานระดับกลางและระดับใหญ่ การวัดสีด้วยเครื่องวัดดังกล่าวทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจ และเชื่อมั่นกับคุณภาพชิ้นงานได้

    เนื่องจากบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Hard Disk ซึ่งบริษัทได้เป็นผู้ผลิต ESD Tray สำหรับใส่หัวอ่าน Hard Disk Drive ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เข้มงวดในเกือบทุกด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมการผลิต ด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิต ด้านการตรวจสอบ และตลอดจนด้านการบริการ ซึ่งส่งผลดีกับการผลิตสินค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความพึงพอใจอย่างสูงสู่ลูกค้า
     ©copyright 2006 Natakit Industry Co.,Ltd. All Rrighs Reserved.