Company Profile
ชื่อ บริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ 79 หมู่ 3 ถ.ฤชุพันธ์ ตำบลไทรใหญ่
อำเภอไทรน้อย
จังหวัด นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ 0-2985-5907-9
โทรสาร 0-2985-5800
Website www.natakit.com
E-mail narongsak@natakit.com
เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
วันก่อตั้ง ปี ค.ศ.1989
ผู้บริหาร นายณรงค์ศักดิ์   วิเศษณัฐ
กรรมการผู้จัดการ
จำนวนพนักงาน 120 คน
ขนาดที่ดิน 7 ไร่ (11200 ตารางเมตร)
ขนาดโรงงาน 1900 ตารางเมตร
 
 
   บริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติคและรับผลิตชิ้นส่วน
พลาสติค ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า Office Automation และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 19 ปี บริษัทจึงมีความมั่นคง มีความรอบรู้ สามารถให้บริการจนเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

เรามีศักยภาพในการบริการให้ลูกค้าครบวงจร โดยเริ่มจาก
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติคทุกชนิด
 • การวิเคราะห์การลงทุนแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติค
 • การร่วมให้แนวคิดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การทำต้นแบบเพื่อตรวจสอบก่อนการตัดสินใจผลิตแม่พิมพ์
 • การออกแบบแม่พิมพ์
 • การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และ Modification
 • การผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 • การทำจิ๊กพ่นสี , การพ่นสี
 • การเชื่อมพลาสติคด้วยเครื่อง Ultrasonic Welding Machine
 • การพิมพ์สีด้วย การ Silk Screening, Hot Stamping, Tempo Printing
 • การผลิตถาดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ Electronic และบรรจุภัณฑ์อื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการผ่านกรรมวิธี VACUUM FORMING ด้วยเครื่อง THERMOFORMING ที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์


สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด … สู่ลูกค้า

เรามุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุด สู่ลูกค้า โดยผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ทั้งในด้านคุณภาพ ราคาสินค้า กำหนดส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการที่กระชับรวดเร็ว

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง..สู่ความเป็นเลิศ     
เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเน้นการฝึกอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ISO 9001: 2015

จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปรับ
ระบบงานจนได้รับ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และยังคงปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                           
  
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท ทำให้ทางบริษัทได้เริ่มอย่างเป็นรูปธรรมรวมในการกำหนดแผนธุรกิจ โดยพนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีการกำหนดแผนดำเนินการ การปรับปรุงตัววัดผล ตลอดจนเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ©copyright 2006 Natakit Industry Co.,Ltd. All Rrighs Reserved.